<bgsound src="olsen.wav" loop="infinite">

Psykometri

 

 

Psykometri handlar om att känna in ett föremål, som tillhör någon annan, t ex ett smycke.
Utan att veta vem föremålet tillhör, ska man försöka känna in något om det.
I början kan det vara svårt, men har man intresse och fallenhet, så kan man
få fram hela berättelser om ägaren till föremålet och hur det kom i personens ägo.

Tillbaka