Healing

 

Healing innebär att jag lägger händerna på olika ställen på din kropp enligt ett visst mönster för att
lindra smärtor i kropp eller själ. Detta gör jag när du ligger ner, och du hamnar snart i ett avslappnat
tillstånd. Från mina händer överför jag energier till din kropp. Det känns ofta som värme, men
framförallt känns det väldigt behagligt och skänker ro och lugn

 

 

Tillbaka