Visdom

 

 

 

 

                          

Jordens Barn 

Ni måste lära era barn,

att marken under deras fötter är våra förfäders aska.

För att de ska respektera marken, tala om för era barn,

att jorden är vår moder.

Vadhelst som drabbar jorden,

drabbar också jordens söner.

Om människorna spottar på jorden, spottar de på sig själva.

Jorden hör inte till människan; människan hör till jorden.

 

 

 

 

         En bön

                     

        skriven av en okänd soldat under amerikanska inbördeskriget

 

Jag bad om styrka,

så det skulle bli något av mig.

Han gjorde mig svag,

för att jag skulle lära mig att ödmjukt lyda…

Jag bad om hälsa,

så jag kunde uträtta stordåd.

Han gjorde min hälsa svag,

för att jag skulle göra något ännu bättre…

Jag bad om rikedom,

så jag skulle bli lycklig.

Jag fick fattigdom,

så att jag skulle bli vis…

Jag bad om makt,

så jag skulle bli vida berömd. 

Jag fick inget av det jag bad om,

men allt vad jag hade hoppats på.

Nästan mot min vilja besvarades mina outtalade böner.

Bland alla människor är jag rikast välsignad.

 

 

 

 

 

Tillbaka