Magi

 

 

För ett antal år sedan träffade jag Cassandra Eason, en engelsk häxa från Isle of Wight, på en New Age-mässa i Malmö. Hon skulle hålla föredrag på engelska, och de hade ingen tolk. Men när hon började prata, så visade det sig, att hon använde sig av en hel del ord, som åhörarna inte förstod, så jag började översätta vad hon sa, och på så vis kom vi att prata med varandra efteråt.

 

Cassandra är en liten kvinna med stort burrigt hår. När hon kom springande i sista minuten till föredraget med de långa kläderna flaxande efter sig och händerna fulla av kandelabrar, ljus, rökelse och örter, så fick man verkligen intrycket av att det var en livs levande häxa, som kom ilande i korridorerna. 

Hon är en glad och humoristisk kvinna, som berättade för mig, att hon tidigare arbetat som psykolog, och att ”jobbet” som häxa egentligen var ganska likt det jobbet. Man använder sig visserligen av ritualer och ramsor i magins värld, men huvudsaken är att man fokuserar på det man vill ska komma till sig och verkligen tror på det. Det handlar alltså om tankens kraft.

 

Om man sysslar med magi, så ska det naturligtvis vara i det godas tjänst, s k vit magi. Det kan vara bra att veta, att magin har inbyggda skyddsmekanismer, så att om man önskar andra något ont, så faller det tillbaka på en själv (ungefär som karma).

 

Magin har fyra regler:

 

1. Du får göra precis som du vill, om du inte skadar någon.

 

2. Det du sänder ut får du trefalt tillbaka.

 

3. Du kan be om tillräckligt för att få det du behöver plus lite till.

 

Dina behov måste vara realistiska. Du kan alltså inte be om att bli en rik oljeshejk, som kontrollerar världens oljeresurser  (såvida inte din far är en rik oljeshejk förstås som planerar att lämna över sitt värv till dig ...)

 

4. Kosmisk balans måste alltid råda.

 

Liksom det måste råda balans i naturen, för att vi människor, djur och växter ska kunna leva här, så måste det råda balans bland universums energier. Följdaktligen när du tar från universum i nödens stund, måste du återställa balansen med någon form av gåva, när du får möjlighet till det, och då menar jag inte en gåva, som man köper för pengar, utan t ex en gåva i form av att du hjälper någon som behöver din hjälp.

 

 

 

 

Vad jag gör när jag lär ut magi på privat –och personalfester samt i föreningar

 

När jag lär ut magi, så börjar jag alltid med att berätta lite om vad det går ut på och ger sedan exempel på vad man kan göra. Jag har med mig ljus i olika färger, rökelse, örter och en massa annat. Jag berättar och visar vad man kan göra med sakerna och jag lär ut lite roliga ramsor, som man kan använda sig av. Sedan får alla prova själva.

 

Exempel: Alla skriver ner en önskan på en lapp. Sedan får var och en bränna sin lapp i en ljuslåga, alltmedan man fokuserar på det man önskar sig och uttalar en viss ramsa. Hur lappen bränns, och hur askan faller på brickan under ljuset betyder olika saker, som jag förklarar för er.

 

Om du vill att jag ska komma till din tjej/killkväll eller till din förening eller ditt företag och förevisa magi, så är du välkommen att kontakta mig på tel 0709-143966 eller via mail till madamebacha@outlook.com

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka