Drömtydning
 
Drömtydning har alltid intresserat mig, för våra drömmar har alltid något att säga oss om våra liv. Det är i drömmen vi bearbetar det som är viktigt för oss och det som vi går igenom just nu. Särskilt återkommande drömmar är viktiga, för de kommer tillbaka om och om igen och pockar på uppmärksamhet, just för att vi har något viktigt att lära oss av dem. När vi väl har förstått vad drömmen vill säga oss, så kommer den inte tillbaka, i alla fall inte i det skedet av livet.
 
Att inte försöka förstå vad drömmarna vill säga oss är ungefär som att få ett efterlängtat brev med posten och sedan inte bry sig om att läsa det, och så är det väl ingen som gör. Men när det gäller drömmar, så är det många som inte förstår hur viktiga de är för oss, och hur mycket vi kan lära oss om oss själva genom dem.
 
Att tyda sina drömmar är också ett bra sätt att bearbeta sorg eller stress på. Men det är svårt att förstå sina drömmar, invänder många. De innehåller ju ofta en väldig massa upplevelser, som kan tyckas konstiga, när man tänker tillbaka på dem, och det är riktigt, för drömmarna talar oftast till en i symboler, och dessa symboler kan variera från person till person, för mycket av det man upplevt tidigare i livet påverkar drömmens symbolspråk. 
 
Om du har en dröm, som du funderar över, så kan du kontakta mig, så ska jag hjälpa dig att tyda den, och om du vill att jag ska leda en drömwork-shop på ditt företag eller i din förening, så får du också gärna kontakta mig på tel 0709-143966 eller via mail till madamebacha@outlook.com
 

 
Drömtydningen på mina kurser och work-shops går till så här:
 
En person i gruppen berättar en dröm, som han eller hon haft. Under tiden skriver de andra deltagarna ner drömmen ord för ord. Sedan talar man om drömmen var och en i tur och ordning och berättar vilka upplevelser, tankar och känslor man har kring olika detaljer i drömmen. När alla deltagarna sagt sitt, så säger jag vad jag känner och förklarar symboler, som har uppkommit i drömmen. 
 
Om det finns tid och intresse, så kan man sedan också rita en bild ifrån drömmen . Detta kan ytterligare vara till hjälp för att bearbeta drömmen och få den att försvinna, om det är en obehaglig dröm.
 

Därefter börjar man om från början och en annan person får berätta sin dröm. I mindre grupper hinner man naturligtvis med fler drömmar, men det gör inget om inte alla får berätta en dröm, för man lär sig mycket av att lyssna på andras drömmar också.

Tillbaka